Naar nieuwsoverzicht

Kabinet presenteert Klimaatakkoord: nu aan de slag!

28 juni 2019
Vandaag presenteerde het kabinet het langverwachte Klimaatakkoord. Geen moment te vroeg, want de energietransitie is in volle gang en 2030 is feitelijk al morgen. De toename van onder meer duurzame energieopwekking op land heeft nu al gevolgen voor het energienet. Daarom moet snel meer duidelijk worden over de concrete invulling van maatregelen, zodat de netbeheerders het energienet op tijd kunnen verslimmen en verzwaren. Zo blijft de betrouwbaarheid van het net tijdens de energietransitie gewaarborgd en blijven de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk.

Netbeheer Nederland (NBNL) nam namens de netbeheerders deel aan de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. Ingrid Thijssen, CEO van Alliander vertegenwoordigde NBNL aan de tafel Gebouwde Omgeving. Doel is dat deze sectoren in 2030 samen ongeveer 24 megaton minder CO2 uitstoten. Voornamelijk de maatregelen aan de Elektriciteitstafel hebben een grote impact op het net. Daarom zijn de netbeheerders hard aan het werk om onze netten tegen zo laag mogelijke kosten toekomstbestendig te maken.

Lagere kosten door voorspellen en verslimmen

De komende jaren worden veel zonnepanelen en windmolens aangesloten op het net. Soms moet hierdoor het elektriciteitsnet worden uitgebreid, wat veel geld kan kosten. In het Klimaatakkoord zijn daarom op voorstel van de netbeheerders afspraken opgenomen over anticiperende netuitbreidingen, de hervorming van het aansluitkader en het tijdig betrekken van de netbeheerders in de vergunningverlening van duurzame opwek. Ook het voorkomen van overbelasting en het stellen van eisen aan de sturingsmogelijkheden van apparaten blijven aandachtspunten voor de netbeheerders. Het is van belang dat deze voorstellen worden overgenomen in wet- en regelgeving om de kosten voor de energietransitie minimaal te houden. Het beter voorspellen van ontwikkelingen en het slimmer gebruiken van het bestaande energienet kan onnodige netinvesteringen voorkomen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het verzwaren van het elektriciteitsnet, maar ook naar de manier waarop we in de toekomst elektriciteit willen combineren met duurzame gassen, zoals biogas en waterstof.

Wijkgerichte aanpak

Van de wijkgerichte aanpak in de gebouwde omgeving verwachten de netbeheerders eveneens veel, onder meer omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.

Technici werven

Het is belangrijk dat de netbeheerders voldoende technische mensen hebben om de beoogde netrealisatie te kunnen doen. Dit voorkomt dat het aansluiten van duurzame energie langer duurt dan nodig is. De netbeheerders zetten de komende jaren daarom extra in op het werven van nieuwe technici.

Meer informatie

Bekijk ook de position paper Aansluiten duurzaam op land van Netbeheer Nederland