Naar nieuwsoverzicht

Maak warmtemarkt breed toegankelijk

10 juni 2020
Vandaag is door een brede maatschappelijke warmtecoalitie, een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. In het manifest wordt de Tweede Kamer opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te ondersteunen. Alliander is onderdeel van de coalitie.

Minister Wiebes (EZK) bereidt momenteel een aangepaste Warmtewet voor. De Warmtewet 2.0. Deze wet zal waarschijnlijk over twee jaar in werking treden.

Draagvlak en duurzaamheid

In de contouren van de nieuwe Warmtewet wordt een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie geeft in het manifest aan dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

Keuzevrijheid

Maarten Otto, CEO Alliander, daarover: “Ook Alliander is van mening dat de Warmtewet 2.0 niet gericht moet zijn op het reguleren van één type warmtebedrijf, maar juist ruimte moet bieden aan diversiteit en innovatie. Dat betekent dat je niet alle warmtenetten op dezelfde manier moet inrichten, namelijk met één partij die verantwoordelijk is voor het integrale warmtebedrijf. Gemeenten en burgers moeten wat ons betreft zelf keuzes kunnen maken; alleen dan ontstaat draagvlak en komen warmtenetten echt van de grond”.

Ruimte aan initiatieven

Via het manifest vraagt de coalitie de Tweede Kamerleden niet te kiezen voor een one size fits all, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. Het is van belang dat de nieuwe wet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruik maakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. De coalitie ziet hiervan al succesvolle voorbeelden, zoals het open warmtenet in Zaanstad dat Firan, de infraspecialist binnen Alliander, samen met publieke en private partijen realiseerde. De nieuwe Warmtewet zou volgens de coalitie volop ruimte moeten geven aan dergelijke vernieuwende samenwerkingen.

De warmtecoalitie vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij van private partijen, netwerkbedrijven, Consumentenbond, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen, tot aan bewonersverenigingen.