Naar nieuwsoverzicht

Netbeheerders: Klimaatakkoord ambitieus en uitdagend

10 juli 2018
De Nederlandse netbeheerders zijn positief over de vandaag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Met name het commitment en de ambitie van alle partijen en de nieuwe samenwerkingsverbanden die ontstaan, stemmen enthousiast. Tegelijkertijd ligt er een forse uitdaging. De concrete omvang van de opgave die Nederland staat te wachten is voor het eerst helder geworden.

Na de zomer willen de netbeheerders dan ook verder in gesprek over onder meer de forse verzwaring van het elektriciteitsnet en afspraken maken om de werkzaamheden aan het net, maar ook het toekomstig netgebruik voorspelbaar en beheersbaar te houden.

Daarnaast ligt er voor aannemers, installateurs en netbeheerders een enorme uitdaging. Er moet veel meer werk verzet worden, maar er is een tekort aan technici. Dit vraagt om slimme oplossingen. Wij zijn dan ook blij met de serieuze aandacht die dit onderwerp in het Klimaatakkoord krijgt.

In het Klimaatakkoord wordt gekozen voor een structurele, wijkgerichte aanpak. Onder de regie van gemeenten werkt een groot aantal partijen, waaronder de netbeheerders, straks wijk voor wijk aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Netbeheerders verwachten veel van deze aanpak, onder meer omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.

Aandachtspunten

Dit najaar worden de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord verder uitgewerkt. Aandachtspunten voor de netbeheerders zijn onder meer:

  • Verzwaring van het elektriciteitsnet in verband met grote toename in zowel gebruik als teruglevering;
  • Voorspelbaarheid van alle werkzaamheden en de financiering daarvan, met aandacht voor onder andere regionale planvorming en mogelijkheden voor voorfinanciering;
  • Voorkoming van overbelasting van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door smart charging en het stellen van eisen aan de (cyber)veiligheid van apparaten;
  • Verslimmen van de aanpak van de energietransitie, bijvoorbeeld door oog te houden voor alternatieven (waterstof), locatiekeuze, slimme samenwerkingen en versnelde vergunningprocedures.

Meer weten over het Klimaatakkoord? Kijk op www.klimaatakkoord.nl