Naar nieuwsoverzicht

NGinfra zet simuleringsplatform SIM-CI in

10 augustus 2020
Het platform SIM-CI gaat vanaf 1 augustus door onder de vlag van Next Generation Infrastructures (NGinfra). SIM-CI zal z’n kennis en kunde vanaf heden dus breed inzetten voor de samenwerking van Nederlandse netwerkbeheerders van infranetwerken op spoor, weg, (drink-)water, energie en de luchtvaart en scheepvaart Mainports.

SIM-CI staat voor Simulating Crititical Infrastructures. Op basis van wetenschappelijke modellen simuleert SIM-CI toekomstscenario’s en brengt de effecten van die scenario’s letterlijk in beeld. De partners van NGinfra delen data, kennis en ervaring met als doel de samenleving de infrastructuur te bieden die past, nu en in de toekomst. Om besluitvorming over infrastructuur nog sterker te onderbouwen, is het van belang toekomstscenario’s te ontwikkelen aan de hand van zoveel mogelijk data uit diverse infrastructuren. NGinfra beschikt via zijn partners Port of Rotterdam, Schiphol, Vitens, Alliander, ProRail en Rijkswaterstaat over een breed scala aan data; SIM-CI heeft de tools om scenario’s te ontwikkelen en simulaties te maken.

NGInfra

Alliander stelt het platform SIM-CI ter beschikking aan NGinfra. Daan Schut, CTO van Alliander, vertelt waarom Alliander dit doet: “SIM-CI is een platform dat zich richt op vraagstukken met afhankelijkheden tussen diverse infrastructuren. Daarmee is het bij uitstek van toegevoegde waarde voor verschillende beheerders van infrastructuur samen. NGinfra is daarmee de juiste organisatie om het platform in te zetten en verder te ontwikkelen.”