Naar nieuwsoverzicht

Pilot met waterstofproductie om Friese elektriciteitsnet te ontzien

30 oktober 2019
In het Friese Oosterwolde komt een pilotinstallatie die duurzaam geproduceerde elektriciteit gaat omzetten in groene waterstof. Dit concept dient als alternatief om in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is tóch grootschalige zonne-energie in te passen. Alliander heeft met vijf andere partijen voor dit project de handen ineen geslagen en hiervoor vandaag een intentieovereenkomst getekend.

Nederland schakelt de komende jaren om naar een energievoorziening op basis van duurzame energiebronnen. Er komen steeds meer grote zonnebronnen die in hoog tempo worden gevestigd in met name gebieden met veel ruimte, de noordelijke provincies. Juist op deze plekken is het elektriciteitsnet oorspronkelijk niet ontworpen op dit grootschalige aanbod en liggen de dunste kabels.

In dit filmpje vertelt Daan Schut, lid van de Raad van Bestuur, over de pilot in Oosterwolde en de rol van Alliander bij waterstof. 

Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Bovendien is het aantal technici om het werk uit te voeren schaars. Door duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten in groene waterstof kan in de toekomst een oplossing worden geboden voor het ontsluiten van grootschalige zonneparken en zonnedaken. De waterstof wordt lokaal opgeslagen en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit.

Waterstof-installatie bij zonnepark

Op de Klimaattop Noord Nederland hebben zes partijen een intentieovereenkomst ondertekend om samen een waterstofinstallatie te ontwikkelen. Samen met ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie GroenLeven gaan we de komende periode de installatie gezamenlijk ontwikkelen. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf en Holthausen Energy Points bieden de ruimte en mogelijkheden om dit project te realiseren en om de waterstof te kunnen transporteren. De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 de installatie in gebruik is.

Alliander en waterstof

Waterstof kan een substantiële rol gaan spelen in de energietransitie. Om te leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer is Alliander meerdere pilots aan het voorbereiden. Deze pilot focust op de realisatie van een waterstofconversie demofaciliteit met de daarbij bijhorende afzet. In Gelderland gaat een experiment lopen om waterstof als alternatief voor aardgas in de bestaande gasnetten in te zetten. Met deze innovaties sorteren we voor om de kansen die waterstof biedt in de toekomst tijdig en goed te faciliteren.