Naar nieuwsoverzicht

Samenwerken om de energietransitie te versnellen

2 december 2020
Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken.

CEO Maarten Otto: “Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Dat zijn er 1.000 per dag. Deze opgave vraagt niet alleen om méér technische vakmensen, maar ook om een slimme en innovatieve manier van werken. ‘Mensen maken de Transitie’ gaat ervaringen ophalen uit de huidige aardgasvrije proefwijken en grote renovatieprojecten, zoals het renoveren en verduurzamen door woningbouwcorporaties. Het programma stimuleert het delen van successen, agendeert knelpunten uit de praktijk en biedt oplossingen.”

Méér technische vakmensen opleiden

Er is nu al een grote behoefte aan technische vakmensen en die groei zet door. Het gewenste tempo kan met het huidige aantal technici niet behaald worden. Mensen Maken de Transitie richt zich daarom ook op de instroom van voldoende technische vakmensen met green skills.

De deelnemende partijen zullen zich inzetten om zoveel mogelijk mensen om te scholen. Daarnaast is bijscholing nodig van huidige werknemers in bouw en techniek. In de bijscholingsprogramma’s is aandacht voor nieuwe technieken en nieuwe manieren van werken.

Daarnaast vraagt de energietransitie om een nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. De onderwijssector is daarom nauw betrokken bij Mensen Maken de Transitie. Onderwijsinstellingen gaan de nieuwe inzichten op het gebied van de energietransitie een prominente plaats geven in hun onderwijsprogramma’s. Afgestudeerde technici zijn er daardoor klaar voor om hun bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Warmtepompen en elektriciteitsaansluitingen

Mensen Maken de Transitie levert praktische kennis op die helpt om verduurzaming van woningen en gebouwen efficiënter uit te voeren. Een voorbeeld daarvan is het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting die nodig is voor het aansluiten van een warmtepomp. Daar zijn nu nog een installatiemonteur en een monteur van de netbeheerder voor nodig. Door onder meer de opleiding van installateurs aan te passen, voert straks één installatiemonteur de werkzaamheden uit. Dat scheelt tijd en mankracht.

Warmtenetten

Ook komen er de komende jaren steeds meer warmtenetten in ons land. Mensen Maken de Transitie analyseert waar aanleg van warmtenetten gaat plaatsvinden en zorgt dat daar ook de noodzakelijke opleidingen voor warmtemonteurs beschikbaar komen. Het programma maakt ook het aardgasvrij maken van huizenblokken eenvoudiger. Waar bewoners dat eerst individueel moesten aanvragen, kunnen woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de aanvraag voor bewoners nu in één keer afhandelen.

Intentieverklaring

Vijfentwintig partijen, waaronder Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV hebben in 2019 afgesproken om samen te werken aan de enorme energietransitie opgave. Op initiatief van de SER maakten zij vorig jaar afspraken middels een intentieverklaring. Het leer- en innovatieprogramma dat nu is gestart, komt daaruit voort.