Naar nieuwsoverzicht

Start waterstoftesten op The Green Village

2 maart 2021
De afgelopen weken vonden de eerste testen met waterstof plaats op The Green Village op TU Delft Campus. Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben op dit fieldlab een testomgeving gecreëerd, de WaterstofStraat, waar praktisch onderzoek wordt gedaan naar waterstofgas als duurzaam alternatief voor aardgas. Hier doen de regionale netbeheerders kennis en ervaring op met het beheer en onderhoud van een waterstofnet in een gebied waar mensen wonen en werken. Er worden andere partijen uitgenodigd om samen met de netwerkbedrijven de mogelijkheden van waterstof te onderzoeken.

Waterstof

Waterstof kan een alternatief zijn voor locaties waar andere duurzame alternatieven zoals all-electric en warmtenetten geen goede optie zijn. Denk bijvoorbeeld aan historische binnensteden waar niet genoeg ruimte is of waar de bebouwing zich niet leent voor warmtepompen en/of warmtenetten. Ondanks dat de netbeheerders niet verwachten dat waterstof voor 2030 een belangrijke rol speelt in de bebouwde omgeving, is het testen van de werking ervan van groot belang. Alleen door te experimenteren bereiden we ons goed voor op het gebruik van waterstof in het bestaande aardgasnetwerk. Het hergebruik van het gasnet betekent bovendien dat netbeheerders kostenefficiënt werken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: het faciliteren van de energietransitie.

Benieuwd naar nog meer informatie over de WaterstofStraat? Lees dan hier verder.