Naar nieuwsoverzicht

Zonne-energie en publieke laadpalen stijgen flink in 3e kwartaal

22 oktober 2020
In het derde kwartaal van 2020 nam de teruglevering van zonne-energie verder toe. In vergelijking met het vorige kwartaal steeg zowel het aantal zonneparken (9%) en het aantal consumenten met zonnepanelen op hun dak (6%). Het aantal windparken nam met 1% minder hard toe.

Ieder kwartaal deelt Alliander zijn cijfers over zonne- en windenergie, elektrisch rijden en groen gas voor de provincies waarin het actief is: Friesland, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. De cijfers geven een beeld van de versnelling van de energietransitie.

Zonne-energie

In vergelijking met het voorgaande kwartaal groeide het aantal grote bedrijven, zoals zonneparken, dat zonne-energie teruglevert aan het net van Alliander met 482. Een stijging van 9%, waarmee het totaal komt op 5.945. Ook het gecontracteerd vermogen (het maximale vermogen dat producten van groene stroom op enig moment in een jaar terug te leveren) steeg aanzienlijk, namelijk met 136 megawatt tot 1.385 megawatt (+11%). Een stijging van omgerekend bijna 200 voetbalvelden vol zonnepanelen. Het aantal consumenten met zonnepanelen steeg in het derde kwartaal met 6% naar 460.980. Het opgesteld vermogen nam met 6% toe naar 1.837 megawatt. De cijfers zijn in lijn met de toename van teruglevering van zonne-energie in de laatste jaren. Het totaal opgestelde vermogen zon in het gebied van netbeheerder Liander is nu groter dan er in 2017 in heel Nederland stond opgesteld.

Windenergie

In het derde kwartaal noteerde Alliander 5 nieuwe invoeders om windenergie op te wekken.(+1%). Het gecontracteerd vermogen steeg met 162 megawatt tot 1.691 megawatt (+11%). De toename is vooral toe te schrijven aan de opening van windpark Wieringermeer. Het park is met 99 windmolens het grootste in zijn soort in Nederland.

Onbalans

De forse groei van het aantal zonnestroominstallaties en beperktere groei van windmolenparken komt overeen met de voorkeur voor duurzame opwek van energie in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Energieregio’s verkiezen in hun plannen massaal zonne-energie boven windenergie. Als de plannen worden doorgezet, zal tot 2030 het aandeel zonne-energie groeien van 60 naar 80%.

50/50 verhouding

De scheve verhouding heeft een stevige impact op de te ontwikkelen infrastructuur: een zonopstelling met een vermogen van 10 megawatt kan in een jaar 75% minder produceren dan een opstelling van 10 megawatt aan windmolens. Dat komt omdat een windmolen vaker en relatief meer energie produceert: het waait vaker dan dat de zon schijnt. Behalve het gegeven dat zonnepanelen per definitie ’s nachts niet produceren hebben windmolens ook overdag meer opbrengst.

Een 50/50 mix tussen zon en wind is ideaal: zon en wind pieken zelden gelijktijdig, bij heel veel zon is er weinig wind en andersom. Daarnaast hoeven netbeheerders bij een 50/50 aanmerkelijk minder capaciteitsinvesteringen te doen. Omdat de netbeheerder verplicht is aan te sluiten dienen elektriciteitsverdeelstations te worden verzwaard, zonder dat het maximale potentieel van de stations benut wordt. Hierdoor ontstaan onnodige maatschappelijke kosten. Bovendien kost het ontwikkelen van stations veel tijd en ruimte. En daarnaast kampen netbeheerders met een tekort aan technici. Alliander roept de energieregio’s daarom op om kritisch te kijken naar hun plannen.

Publieke laadpalen

Verder werden in het afgelopen kwartaal 603 nieuwe publieke laadpalen in het gebied van Alliander geplaatst, een toename van 8% in vergelijking met het tweede kwartaal. Amsterdam spant de kroon. In de hoofdstad zijn in kwartaal drie 243 nieuwe publieke laadpalen geplaatst, een stijging van 12%.

Groen gas

Tot slot werd in kwartaal 3 van dit jaar 14 miljoen kubieke meter groen gas ingevoed op ons gasnet, 4% meer dan in het voorgaande kwartaal. Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen totdat het eenzelfde kwaliteit als aardgas heeft.