Naar nieuwsoverzicht

Topklassen voor Statenleden: Zuid-Holland

12 december 2019
De provincies hebben een belangrijke regierol in de energietransitie. Daarom organiseert Liander topklassen voor de Statenleden in de provincies in haar verzorgingsgebied. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de netbeheerder met de Statenleden in dialoog over het duurzame energiesysteem en de rol van de netbeheerder. Na sessies in Noord-Holland, Gelderland en Flevoland streek de Topklas deze week neer in Zuid-Holland. Omdat Stedin ook actief is in deze provincie, verzorgden beide netbeheerders deze topklas samen.

Gebiedsregisseur Lennard Seriese (Stedin) en zijn collega’s Marco Diekstra en Marcel Doyer (Liander) schetsten tijdens de topklas de uitdagingen van de netbeheerders bij het verduurzamen van het energiesysteem.

Infrastructuur

In 2030 wil Nederland 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. En in 2050 zelfs 95%.Zoo’n 22% van de totale nationale CO2-uitstoot is afkomstig uit Zuid-Holland. Deze provincie heeft een belangrijke rol in de energietransitie. In de zeven regionale energieregio’s in Zuid-Holland wordt nagedacht over de realisatie van grootschalige opwek en beschikbare warmtebronnen. Infrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol. Lennard Seriese: “Veel gemeentes in Zuid-Holland zijn druk met het aardgasvrij maken van wijken en kiezen voor alternatieve vormen van verwarming. De provincie kan hierbij het overzicht houden en (boven)regionale ondersteuning bieden ten aanzien van duurzame oplossingen. Wij hopen dat de Statenleden hun kennis hiervan inbrengen bij de Regionale Energie Strategieën (RESsen) waarvoor zij medeverantwoordelijk zijn als bevoegd gezag.”

Grote uitdaging

Een grote uitdaging voor netbeheerders is dat het elektriciteitsnet steeds voller wordt, zodat op sommige plekken geen zonneparken meer aangesloten kunnen worden. Liander en Stedin, beide actief in Zuid-Holland, schetsten richtingen van oplossingen, zoals het enkel toekennen van een subsidie voor een zonnepark als daar ook voldoende transport voor mogelijk is; de mogelijkheid om zonneparken af te schakelen op die zeldzame momenten dat het net vol zit, of het zogeheten cablepooling (wind- en zonne-energie op één kabel). Marco Diekstra: “We kunnen zaken niet bij het oude laten en moeten buiten de gebaande paden kijken naar oplossingen. Steun voor deze plannen vanuit de provincie is hierbij welkom.”

Vruchtbare discussie

Na de presentaties ontvouwde zich een vruchtbare discussie. Marcel Doyer: “Wat mij opviel tijdens die discussie was de constructieve opstelling van de Statenleden. Iedereen is zich ervan bewust dat de komende jaren de panelen gaan verschuiven. We kijken uit naar verdere samenwerking met de provincie Zuid-Holland.”

Friesland

In het verzorgingsgebied van Liander heeft de topklas nog één provincie niet aangedaan. De topklas voor Statenleden van de provincie Friesland zal in januari 2020 plaatsvinden.