Naar nieuwsoverzicht

Volgende stap in waterstofpilot Oosterwolde

16 maart 2020
Alliander ondersteunt vanuit haar rol als netwerkbedrijf de energietransitie en voorziet dat waterstof hierin een rol gaat spelen. Met een pilot in Oosterwolde willen we kennis en ervaring opdoen van de gehele waterstofketen. Met de aanbesteding voor een elektrolyser, zet Alliander de volgende stap in deze pilot.

Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde wordt daarom een elektrolyser geplaatst bij een zonnepark. In plaats van de opwek te verminderen, zetten we met een elektrolyser elektriciteit en water om naar waterstof. Op die manier denken we piekbelasting in het net te voorkomen. De waterstof kan vervolgens gebruikt worden in waterstofvoertuigen. De aanbesteding voor de elektrolyser is de volgende stap in deze pilot. De waterstofinstallatie in Oosterwolde zal naar verwachting medio 2021 in gebruik worden genomen.

Netverzwaring voorkomen
In toenemend tempo wordt duurzaam opgewekte energie aangesloten op ons elektriciteitsnet. Zo steeg in het afgelopen jaar het aantal zonneparken met 58 procent. Het net is 100 jaar geleden niet ingericht op het terugleveren van grote hoeveelheden stroom. Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Bovendien is het aantal technici om het werk uit te voeren schaars. De omzetting van stroom in waterstof bij zonneparken of onderstations, kan helpen om netverzwaringen te voorkomen. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan waterstof in de toekomst verder toeneemt, bijvoorbeeld vanuit mobiliteit en industrie.

Leren
Alliander houdt er rekening mee dat waterstof onderdeel wordt van de toekomstige energievoorziening. We willen graag kennis en ervaring ontwikkelen en anticiperen op de mogelijke impact van waterstof op de rol voor de netbeheerder. De pilot in Oosterwolde geeft de mogelijkheid om ervaring op te doen met de toepassing van een electrolyser op het gebied van bijvoorbeeld besturing, regelbaarheid en veiligheid. Daarnaast willen we onderzoeken hoe de hele waterstofketen werkt en welke wet- en regelgeving nodig is. Zo leren we wat de productie van waterstof uit lokale wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer.

De pilot in Oosterwolde wordt uitgevoerd met GroenLeven, ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie, ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf, Holthausen en New Energy Coalition. In oktober 2019 werd op de Klimaattop Noord Nederland een intentieovereenkomst getekend.