Naar nieuwsoverzicht

Waterstof heeft potentie, meer onderzoek nodig

6 februari 2020
De betaalbaarheid van de energievoorziening staat steeds meer onder druk. De hoge kosten voor verzwaring van het net, de uitdagingen in systeembalans en het feit dat we in 2050 duizenden kilometers gasleiding ‘over’ hebben, maken van waterstof een interessante oplossing. Daan Schut, CTO Alliander, is vandaag aanwezig om de deelnemers op de Nationale Waterstofdag mee te nemen in wat Alliander doet om waterstof in de toekomst naar de klant te brengen.

Daan: “Als netwerkbedrijf zien we de potentie van met name groene waterstof en houden we er rekening mee dat het onderdeel wordt van de toekomstige energievoorziening. Om te leren wat de productie van waterstof uit lokale wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer, zijn we enkele pilots gestart. Die pilots zijn bedoeld om zowel ervaring op te doen met het ontlasten van het elektriciteitsnetwerk, als ook ervaring op te doen met het brengen van waterstof naar de gebouwde omgeving”.

Oosterwolde

In Oosterwolde onderzoeken we komende tijd wat conversie van elektriciteit naar waterstof kan betekenen voor onze elektriciteitsnetten. Voor de productie en in- en verkoop van waterstof zoeken we de samenwerking met het bedrijfsleven. Het doel is om in 2021 operationeel te zijn.

Lochem

In Lochem voorzien we een aantal woningen van waterstof. Bewoners krijgen een cv-ketel die geschikt is voor waterstofgas en ze gaan elektrisch koken. Voor de pilot besteden we extra veel aandacht aan veiligheid. Zowel vanuit installatie als vanuit de gebruikers.

Nieuwe energieketen

“Er is wel wat nodig om waterstof écht naar de gebouwde omgeving te kunnen brengen”, licht Daan toe. “In de eerste plaats de prijs. De techniek is relatief nieuw. Prijsdalingen zijn wel te verwachten, maar zeker de komende 10 jaar kan een stimulatie, net zoals nu bij zonneparken, helpen om het van de grond te krijgen. We zullen experts onderzoek moeten laten doen naar veiligheid. Voor iedereen in de keten. Zowel qua installatie, beheer als eindgebruiker. Alleen dan kan waterstof een serieus alternatief zijn voor al die woningen die niet rendabel te isoleren zijn of waar geen collectieve warmteoplossing mogelijk is. En hoewel waterstof een gas is, hebben we met elkaar een nieuwe energieketen vorm te geven.”

Waterstof als multitasker van de energietransitie. Dat is het thema van de eerste Nationale Waterstofdag. Sprekers van o.a. de TU Delft, Shell, Ecorys, TNO, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaan met elkaar en met andere aanwezigen in gesprek over de kansen die waterstof biedt in het realiseren van de klimaatdoelstellingen.