Rooster van aftreden

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Een lid van de Raad van Commissarissen kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen, het functioneren van de betrokkene, de zittingstermijn en overige te bepalen criteria.

 

Rooster van aftreden

Naam

 Benoemd

 Herbenoemd

 Einde lopende termijn

 A. Jorritsma-Lebbink

   1 juli 2016

 

 2020

 A.P.M. van der Veer-Vergeer

 30 juni 2009

2012, 2016

 2020

 B. Roetert

 19 februari 2015

2019

 2023

 G.L.M. Hamers

 7 april 2016

 

 2020