Samenstelling Raad van Commissarissen

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (1950), voorzitter

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 1 juli 2016
 • Termijn van benoeming: 2016-2020 (herbenoembaar)
 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
 • Achtergrond: mevrouw Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok I was zij minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Mevrouw Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.
 • Relevante nevenfuncties: lid van de Eerste Kamer, lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V. [1] , voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), lid Raad van Commissarissen HG International B.V.[1]  lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW


De heer G.L.M. Hamers (1952)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 7 april 2016
 • Termijn van benoeming: 2019-2023 (niet herbenoembaar)
 • Commissie: lid Auditcommissie
 • Achtergrond: de heer Hamers was van 2013 tot medio 2017 CEO van Vanderlande Industries Holding B.V. en eerder was hij CEO van internationale scheepsbouwer IHC Merwede (thans Royal IC)
 • Relevante nevenfuncties: voorzitter Commissie Internationaal Ondernemen VNO-NCW, lid Rijkscommissie Export-, import- en investeringsgaranties, onafhankelijk commissaris Averys Group (België), lid STAK EXE Holding, voorzitter STAK Koninklijke ICH, lid Advisory Committee Airborne Oil & Gas (AOG)

 


De heer B. Roetert (1956)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 19 februari 2015
 • Termijn van benoeming: 2015-2019 (herbenoembaar)
 • Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
 • Achtergrond: de heer Roetert is directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T). Eerder was hij CEO van Schuitema N.V./C1000 B.V. en directievoorzitter van Friesland Foods West Europa.
 • Relevante nevenfuncties: bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), bestuursvoorzitter Food Valley NL, voorzitter Raad van Commissarissen Zeeman groep B.V. [1], (technisch) voorzitter Raad van Commissarissen Jan Linders Supermarkten [1], voorzitter Raad van Commissarissen Scherpenzeel B.V., lid Raad van Commissarissen Royal Smilde [1], lid Raad van Commissarissen Noviflora Beheer B.V., voorzitter Raad van Advies SMEVA Valkenswaard, lid Raad van Advies Hessing Supervers, penningmeester Afvalfonds Verpakkingen, bestuurslid DDL/DDZ Duurzame Levensmiddelenketen

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 2:142a BW


Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 30 juni 2009
 • Termijn van benoeming: 2016-2020 (niet herbenoembaar)
 • Commissie: voorzitter Auditcommissie
 • Achtergrond: mevrouw Van der Veer is bestuursadviseur voor strategie en governance/directeur adviesbureau Stranergy. Eerder was zij CEO van Currence Holding B.V., CEO van Divisie KPN Business Solutions, lid van de Hoofddirectie van Achmea Bank Holding N.V. en voorzitter van de directie van Staalbankiers N.V..
 • Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland B.V.[1], lid Raad van Commissarissen DEGIRO[1] , adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Nedap, voorzitter Monitoring Commissie Accountancy

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW

 

Mevrouw T. Menssen (1967)Thessa Menssen

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 26 september 2019
 • Termijn van benoeming: 2019-2023 (herbenoembaar)
 • Commissie: lid Auditcommissie
 • Achtergrond: mevrouw Menssen was CFO en lid van de Raad van Bestuur van BAM Groep en eerder was zij CFO en COO van het Rotterdams Havenbedrijf
 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PostNL[1] , lid Raad van Commissarissen van FMO[1], lid Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het Jaar, lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum, lid Raad van Toezicht Kröller Müller Museum

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW

 

De heer F. Eulderink (1961)Frits Eulderink

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 26 september 2019
 • Termijn van benoeming: 2019-2023 (herbenoembaar)
 • Commissie: lid Auditcommissie
 • Achtergrond: de heer Eulderink is COO en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak. Eerder heeft hij diverse technische en managementposities bekleed bij Shell waaronder Vice President Unconventional Oil in Houston (Verenigde Staten)
 • Relevante nevenfuncties: voorzitter bestuur SmartPort Rotterdam, lid Raad van Advies onderzoeksinstituut Sterrewacht Leiden