Pilots met waterstof

De komende jaren moeten woningen veel energiezuiniger worden en schakelen we om naar alternatieve warmtebronnen. We zetten in op groen gas, warmtenetten en elektrisch verwarmen. En op termijn misschien ook wel op waterstof.

Waterstofgas als alternatief voor aardgas lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties. Er is alleen nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van waterstofgas in cv-ketels en kooktoestellen in de woning. Daarom is het belangrijk dat er praktijkproeven worden uitgevoerd waarbij zo’n systeem wordt gebouwd, getest en gedemonstreerd. 

Praktijkproeven

We houden er namelijk rekening mee dat waterstof onderdeel wordt van de energievoorziening van de toekomst. Daarom willen we nu al leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer. Na de zomer starten we met de voorbereiding van een aantal praktijkproeven.

Alternatief voor aardgas

Bij twee van de pilots gaan we onderzoeken hoe we waterstof als alternatief voor aardgas in onze gasnetten kunnen inzetten. Dat doen we in een woonwijk in Lochem en op een bedrijventerrein. Ook doen we proeven naar wat de omzetting van elektriciteit naar waterstof kan betekenen voor onze gas- en elektriciteitsnetten. Voor de productie en in- en verkoop van waterstof zoeken we de samenwerking met het bedrijfsleven.

Voorbeeld van een installatie die groene stroom omzet zet in waterstof

Waterstof in het bestaande gasnet

Het verbruik van aardgas wordt in Nederland de komende jaren afgebouwd. Er ontstaat nu de vraag of er nog toekomst is voor het huidige gasnetwerk. Netbeheerders hebben daarom al laten onderzoeken of het netwerk geschikt is voor transport van waterstof. Dat kan als de juiste maatregelen worden genomen. Zijn in wijken elektrische warmtepompen of een warmtenet geen oplossing? Dan kan waterstof een alternatief zijn.

Woningen en bedrijven op waterstof

Samen met partners willen we leren wat het gebruik van waterstof in de praktijk betekent. Zo gaan we in een Gelderse gemeente woningen voorzien van waterstof in plaats van aardgas. Bewoners krijgen er een cv-ketel die geschikt is voor waterstofgas en ze gaan elektrisch koken. En in een andere Gelderse plaats willen we een pilot starten op een bedrijventerrein. Hier zoeken we een producent die lokaal groene waterstof wil opwekken. Deze willen wij dan via ons aardgasnet naar een aantal bedrijven transporteren. De betrokken bedrijven willen de waterstof gebruiken voor hun bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld in ovens.

Van groene stroom naar waterstof

Met de verwachte opkomst van groene waterstof ontstaat mogelijk een interessant alternatief. Op termijn kan een investering in het transport van energie via waterstof goedkoper zijn dan transport van energie via het elektriciteitsnet. Het is vooral aantrekkelijk op plaatsen waar waterstof in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in natuurlijke ondergrondse ruimtes (cavernes). Marktpartijen kunnen dan de opgeslagen energie verkopen als de energieprijs hoog is.