Waterstof is nog geen plug-and-play oplossing

De komende jaren moeten woningen veel energiezuiniger worden en schakelen we om naar alternatieve warmtebronnen. We zetten in op groen gas, warmtenetten en elektrisch verwarmen. En op termijn misschien ook wel op waterstof.

Waterstofgas als alternatief voor aardgas, lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties. Er is alleen nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van waterstofgas in cv-ketels en kooktoestellen in de woning. Daarom is het belangrijk dat er praktijkproeven worden uitgevoerd waarbij zo’n systeem wordt gebouwd, getest en gedemonstreerd. Dit doen we samen met Stedin en Enexis bij The Green Village

Geschikt

Duidelijk is in ieder geval dat onze huidige gasnetten grotendeels geschikt  zijn om waterstof te transporteren. Dat betekent alleen niet dat het een plug- and- play oplossing is voor de warmtetransitie. Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid rondom de beschikbaarheid van waterstof. Het moet namelijk wel gemaakt worden.

Onzeker

Om woningen met waterstof te kunnen verwarmen, is er veel van nodig. En dus ook veel ruimte voor windmolens bijvoorbeeld. “Die ruimte hebben we niet in Nederland”, vertelt Netstrateeg Elbert Huijzer. “Ook niet als we de windparken op de Noordzee meetellen. Er zal internationale handel in blauwe en groene waterstof op gang moeten komen uit landen waar wel meer dan voldoende wind- of zonne-energie is. Tot die tijd lijkt de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving beperkt. Maar er zullen straks ook woningen zijn waarbij een volledig elektrische verwarming te duur is en waar ook geen warmtenet voor de deur komt te liggen. Dan zou een duurzaam gas weleens het beste alternatief kunnen zijn. De precieze rol die waterstof zal vervullen in het energiesysteem van de toekomst, is dus nog onzeker. Op dit moment biedt het in ieder geval nog geen financieel aantrekkelijke warmteoplossing voor de gebouwde omgeving”.

Onderzoek

Alliander faciliteert de transitie naar een duurzaam energiesysteem en voorziet dat waterstof een rol zal spelen. Ondanks de onzekerheid over de rol, bereiden we ons daarom wel voor op de mogelijkheid om waterstof te transporteren via de huidige gasnetten. Elbert: “Samen met andere partners, blijven we onze kennis ontwikkelen aan de hand van pilots. Hoogeveen en Rozenburg zijn daar voorbeelden van. We kijken ook over de grens. In Leeds bijvoorbeeld. Daar zijn ze bezig met een grootschalig onderzoek. Ook doen we zelf onderzoek naar de veiligheid. Hoe verspreidt waterstof zich bijvoorbeeld wanneer er een lek ontstaat? En hoe zit het met het geluid en hecht de huidige geurstof ook aan waterstof? Als de waterstofmarkt op gang komt, moeten we daar als organisatie klaar voor zijn. Daarom verdiepen we ons ook in de verschillende marktmodellen en helpen we mee om wet- en regelgeving te ontwikkelen”.

 

 

 

 

 

 


Elbert Huijzer, Netstrateeg Alliander