De visie van Alliander op elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer kan een belangrijke rol spelen in het uitstellen of zelfs voorkomen van netverzwaringen.

Slim laden is de norm

Door slim gebruik te maken van de flexibiliteit van e-rijders kan de energievraag van elektrische auto’s namelijk relatief eenvoudig worden verschoven in de tijd. Of worden afgestemd op de productie van duurzame bronnen, bijvoorbeeld op tijden waarop veel zonne-energie beschikbaar is. Omdat auto’s gemiddeld 22 uur per dag stilstaan, kan hiermee de benuttingsgraad van het laagspanningsnet worden vergroot. Hiermee worden dure investeringen voorlopig voorkomen zodat de energierekening betaalbaar blijft.

Open laadinfra

Je kunt als elektrisch autorijder op dit moment, anders dan thuis, aan de laadpaal niet kiezen van welke leverancier je stroom 'tankt’. En de eigenaar van de laadpaal kan voor het gebruik ervan vragen wat hij wil. Eigen opgewekte energie of beschikbare duurzame energie uit de markt, vindt hierdoor nog onvoldoende de weg naar de auto. Vanuit onze infrastructurele rol bouwen we aan een laadnetwerk dat gebaseerd is op open standaarden en vrij toegankelijk is.