Is het huidige aardgasnet klaar voor duurzaam gas?

Er zijn op dit moment drie soorten alternatieve duurzame warmtevoorzieningen: duurzaam gas, warmtenetten en elektrisch verwarmen. Wanneer gekozen wordt voor duurzaam gas, is het huidige aardgasnet daar dan klaar voor?

Voor de overgang naar nieuwe duurzame gassen, maken we graag gebruik van de bestaande energie-infrastructuur. Op die manier kunnen we de maatschappelijke kosten minimaal houden. Pascal te Morsche, beleidsadviseur bij Alliander, houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken van het huidige aardgasnet. “Uitgangspunten zijn dat we een toekomstbestendig gasnet realiseren tegen nagenoeg dezelfde kosten. En dat we eerst kijken naar aanleg en vervanging, pas daarna naar de bestaande netten. Ons doel is om alle gasnetten die we nu nog aanleggen of vervangen, geschikt te maken voor nieuwe, duurzame gassen zoals biogas, groen gas en waterstof”.

Meer inzicht

“De eerste conclusie is, dat veel duurzaam gas over het huidige net kan. Voor Synthetic Natural Gas (SNG), groen gas en waterstof wordt geen negatieve impact op het huidige gasnet en de daarin aanwezige materialen verwacht. Sterker nog, groen gas wordt natuurlijk al ingevoed. Belangrijk om aan te geven is dat voor waterstof de impact van bijmenging tot 20% in beeld is gebracht. Testen met 100% zijn nog niet gedaan, maar de verwachtingen zijn positief. Voor biogas is de conclusie dat het gebruik van veel soorten metalen niet optimaal is, tenzij geborgd kan worden dat er geen water en zuurstof voorkomt in het gas of dat de metalen corrosiebestendig zijn. Op dit vlak moeten we nog meer inzicht krijgen in het daadwerkelijke risico. Een deel van het onderzoek naar toekomstbestendige gasnetten doen we gezamenlijk met andere netbeheerders. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om hierin samen op te trekken, aangezien we allemaal voor dezelfde uitdaging staan. Ook zijn we in overleg met onze leveranciers om te kijken wat de mogelijkheden zijn van de nu geleverde componenten. In hoeverre zijn ze geschikt voor duurzame gassen of kunnen ze geschikt gemaakt worden?”

Samen stappen zetten

“Wettelijk gezien mag er op dit moment geen ruw biogas door onze netten stromen en waterstof tot maximaal 0,5%, vervolgt Pascal. “Deze wetgeving zal dan ook aangepast moeten worden. En hoe zit het met de geschiktheid van gastoestellen waar in de huizen gebruik van wordt gemaakt? Zo zijn er nog veel stappen te nemen en vragen te beantwoorden. Het streven is om op korte termijn aan de slag te gaan in de praktijk. Dingen uitzoeken op papier is heel leuk, maar de praktijkervaring is natuurlijk veel belangrijker. Het idee is om op kleine schaal te starten met pilot projecten voor waterstof en biogas, waarmee we een oplossing bieden voor lokale verduurzamingsinitiatieven. Uiteindelijk moeten we er samen voor zorgen dat Nederland ook na 2050 er warm bij blijft zitten”, sluit Pascal af.