Leiden pakt door met warmtevisie

De gemeente Leiden, aandeelhouder van Alliander, ziet de energietransitie als een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs, Sport en Duurzaamheid) vertelt erover.

“Eind 2015 heeft onze gemeenteraad een ambitieus duurzaamheidsprogramma vastgesteld. Energie heeft daarin een belangrijke plaats. Zo hebben we bijvoorbeeld een stadsbreed netwerk van wijkambassadeurs opgezet, die op laagdrempelige wijze mensen adviseren hoe hun huis te verduurzamen. Verder heeft Leiden met de schoolbesturen de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen gesloten en kopen we voor de gemeentelijke organisatie sinds 2017 Nederlandse windenergie in. Onlangs is met de regio een ambitieus energieakkoord gesloten en heeft de gemeenteraad in november 2017, als één van de eerste gemeenten in Nederland, de warmtevisie voor de verduurzaming van de stedelijke warmtevoorziening vastgesteld. 

Voor een succesvolle energietransitie is het cruciaal om vanaf het begin gezamenlijk op te trekken. We moeten en willen het ook durven om concreet te worden. Een goed voorbeeld is de intentieovereenkomst voor een aardgasvrij Leiden Zuidwest in 2035. Deze wijk mag uiterlijk in 2035 geen aardgas meer gebruiken om te koken, douchen of het huis te verwarmen. Een brede groep aan stakeholders, waaronder Liander en Firan, werkt mee aan dit doel. Er is nog veel onduidelijk, maar gelukkig leidt dat er niet toe dat iedereen een afwachtende houding aanneemt. De faciliterende rol van Alliander is dan ook zeer prettig. Zowel Liander als Firan hebben een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de Leidse Warmtevisie. Bijvoorbeeld door gegevens te delen over de ouderdom van gasleidingen. Ook nu bij de uitvoering zijn ze zeer actief betrokken. De gemeente Leiden wil deze prettige samenwerking in de toekomst graag voortzetten!”