Aftoppen (peakshaving)

Stel: een zonnepark kan 6 MW elektriciteit opwekken. Op een gemiddelde dag in Nederland levert het zonnepark 7% van zijn maximale vermogen op. Die 6 MW (de piek) kan alleen op de allermooiste zomerse dag om 12.00 uur 's middags opgewerkt worden, als de zon op z'n felst schijnt. Als je de maximale piek wel wil opwekken, terugleveren en transporteren via het elektriciteitsnet is er een onnodig zware aansluiting nodig. Dat kost zowel de klant als maatschappij meer geld dan nodig.

Peakshaving (ook wel aftoppen genoemd), is een manier om bij opwek met zonnepanelen deze onnodige kosten te voorkomen. Aftoppen kan eenvoudig door een lagere capaciteit aan omvormers te installeren dan de totale capaciteit die er aan zonnepanelen ligt. De capaciteit van de omvormers is daarmee bepalend voor de maximale opwekcapaciteit. Een verlaging van 30% van het opgewekte vermogen door kleinere omvormers resulteert op jaarbasis slechts enkele procenten minder opgewekte energie.

In deze flyer wordt het aftoppen op piekmomenten verder uitgelegd.