Op afstand afschakelen

Op het moment dat er een stroomstoring is of wanneer wij onderhoud aan het net uitvoeren, neemt de belasting van het elektriciteitsnet toe. In die situaties neemt ook de kans toe dat de spanningsnormen worden overschreden. Daarom kunnen nieuwe zonnepanelen of andere opwekinstallaties alleen (gedeeltelijk) worden aangesloten als er ook in het geval van een storing of onderhoud nog genoeg ruimte op het net vrij is. Dat is het uitgangspunt.

Liander kan opwekinstallaties in het geval van storing of onderhoud op afstand afschakelen. Zo creëert Liander extra mogelijkheden om opwekinstallaties aan te sluiten op het net. Zeker in buitengebieden met lange en vaak relatief dunne kabels kan dit een goede oplossing zijn. Zodra de storing of het onderhoud is opgelost, kan een klant weer volledig energie terugleveren aan het net.

Eigenaren van zonne- en windparken lopen door het afschakelen inkomsten mis, maar een paar dagen per jaar afschakelen is nog altijd goedkoper dan een grote verzwaring van het net. 

Bekijk de video van Liander over tijdelijk afschakelen.