Samenwerking met het onderwijs

Alliander investeert in kennisontwikkeling. Daarom werken we intensief samen met regionale onderwijsinstellingen op alle niveaus: van (V)MBO tot WO. Samen bouwen we aan nieuwe leervormen voor de toekomst.

Speciaal onderwijs

Het project ‘Scholen Zonder Muren’ is een initiatief van Alliander om de muren te verlagen tussen Speciaal Onderwijs en de Speciaal onderwijsarbeidsmarkt. Zo boden wij leerlingen van Mariëndael de kans om op ons hoofdkantoor in Arnhem hun lessen te volgen met eigen docenten. Zo maken zij kennis met onze dagelijkse werkomgeving en leren zij met hun beperking de weg te vinden in de organisatie.

Middelbaar beroepsonderwijs

Samen met het Graafschap College uit Gelderland, het ROC Leiden en andere ROC’s in onze regio’s  zorgen we ervoor dat theorie en praktijk zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten. Voor beroepsopleidingen in de infratechniek hebben we een gezamenlijk lesprogramma ontwikkeld (BBL niveau 1-3). Leerlingen volgen (praktijk)lessen bij Alliander en leren zo de verschillende technieken in het netwerk kennen. De lessen worden gegeven door de docenten van het Graafschap College en de trainers van Alliander Opleidingen. Mooi nieuws: de inspectie heeft een van deze BBL-opleidingen recent met een ‘goed’ gewaardeerd en was zeer enthousiast over de kwaliteit van het onderwijs.

Hoger beroepsonderwijs

In SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) werkt Liander nauw samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Wij bieden stageplaatsen voor studenten, werken samen aan innovatieprojecten en faciliteren gastlessen. Zo dragen we bij aan een goede kwaliteit van het hoger energieonderwijs.

Wetenschappelijk onderwijs

Voor studenten aan universiteiten biedt Liander afstudeerstages aan op verschillende gebieden. Daarnaast krijgen promovendi de mogelijkheid hun onderzoek binnen onze organisatie uit te voeren. Studenten van de Universiteit van Twente doen onderzoek naar het toepassen van LCM (Life Cycle Management). Zo ontstaan waardevolle inzichten over het onderhoud, de vernieuwing en verbetering van onze netwerken en installaties.

Bekijk op de kaart met welke onderwijsinstellingen wij samenwerken.

Interesse in onze organisatie?

Kunnen wij jouw onderwijsinstelling helpen met excursies, lesmateriaal of gastlessen? Neem dan contact op met het Alliander Onderwijsloket via Opleidingen@alliander.com. Wij willen graag de mogelijkheden bespreken.