Alliander, de groep

Alliander is een groep, waarin verschillende bedrijven actief zijn. Netbeheerder Liander leidt de energiedistributie over al onze netten dagelijks in goede banen. Qirion legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren. Meetbedrijf Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. En onze start-ups verrichten activiteiten op het gebied van elektrisch vervoer, nieuwe energiemarkten en duurzame gebiedsontwikkeling om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem.


Andere technische activiteiten van Alliander zijn organiseerd in Stam Heerhugowaard Holding, Alliander Telecom en CDMA Utilities. Bekijk ook onze activiteiten in nieuwe markten. Een compleet overzicht van onze dochterondernemingen vindt u in het jaarverslag.


Juridische structuur

Alliander N.V. is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap, waarop het volledige structuurregime van toepassing is (artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek). Daarom heeft Alliander een ‘two-tier’-bestuursstructuur, waarbij de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen twee aparte organen vormen. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Alliander.

Alle aandelen van Alliander N.V. worden direct gehouden door Nederlandse provincies en gemeenten.