Alliander en open innovatie

Alliander staat voor samen werken aan brede innovatie. Want samen weet je meer dan alleen. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van open innovatie, waarbij we kennis delen door samen te werken. Alliander bundelt onder andere de krachten met kennisinstellingen.

Wat is open innovatie?

Open innovatie kun je zien als een soort van innoveren, waarbij je niet alleen binnen maar juist ook buiten de organisatie kijkt.  Waardevolle ideeën kunnen namelijk zowel van binnen als van buiten de organisatie komen. Dat geldt ook voor het doorontwikkelen van die ideeën, als ook technologieën intern en extern uitzetten. Synergie, noemen we dat. Oftewel één plus één is drie.

Samenwerking met kennisinstellingen

Door ons te verbinden aan het onderwijs kunnen we praktijk-gerelateerde vraagstukken oppakken en sneller tot resultaten komen voor de (complexe) problemen waar we als organisatie voor staan. Dankzij de samenwerking met kennisinstellingen krijgen we inzicht in ontwikkelingen én zijn we nauw betrokken bij vernieuwend (wetenschappelijk) onderzoek.

Tijd is kostbaar en als organisatie werken we hard aan de energietransitie. We moeten onze tijd efficiënt indelen om de grote maatschappelijke opgave waar we voor staan uit te kunnen voeren. Dankzij de hulp van studenten die voor ons aan (onderzoeks-)opdrachten werken, die onze teams niet kunnen oppakken door grote drukte en andere prioriteiten, kunnen we tóch stappen zetten in onze zoektocht naar innovatieve oplossingen.

En het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Want waar studenten ons helpen met onderzoek, helpt Alliander studenten door hun curriculum beter aan te laten sluiten op praktijksituaties. Daarmee kunnen we het gat tussen onderwijs en praktijk kleiner maken. Op deze manier kunnen studenten eerder effectief aan de slag na hun afstuderen.

Slide 1 of 0

Open innovatie met netbeheerders

We willen mensen met passie voor (technische) oplossingen bij elkaar zetten, laten samen werken en zo elkaars inzichten verbinden. Dat doen we dus over het individuele belang van de deelnemende netbeheerders heen. Het gaat per slot van rekening om de oplossingen en de business-uitdagingen die ons met elkaar verbinden en waardoor we juist van elkaar kunnen leren, en waar mogelijk elkaars inzichten kunnen inzetten voor veranderingen in de praktijk.

Dit willen we doen door:

  • Kennisdeling
    Andere netbeheerders meenemen in vragen en antwoorden/oplossingen.
  • Co-creatie
    Op basis van een vraagstuk oplossingen zoeken of ter plekke oplossingen verzinnen.

Ook open innoveren met Alliander?

We werken graag samen met kennisinstellingen aan projecten die ons samen verder brengen. Benieuwd? Neem contact op via Jorrinde van der Meijde: jorrinde.vander.meijde@alliander.com