Excellent netbeheer als basis

Onze energienetten behoren tot de betrouwbaarste van de wereld en wij zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.

Door middel van efficiënt beheer en het realiseren van schaalvoordelen door middel van samenwerking en groei houden wij de huidige netten betaalbaar. Ook willen wij ervoor zorgen dat klanten steeds meer gemak ervaren wanneer wij voor hen aan het werk zijn. Want het vertrouwen van onze klanten is belangrijk, zowel bij het uitvoeren van ons huidige, dagelijkse werk als bij het realiseren van onze nieuwe activiteiten.

Excellent netbeheer is daarmee de basis onder de activiteiten van Alliander.

Om de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening te kunnen blijven waarborgen, zorgen wij ervoor dat wij vroegtijdig inzicht hebben in de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. En leveren wij een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van open standaarden voor zowel nieuwe netten als oplossingen die klantkeuzes mogelijk maken. Want open, publiek beschikbare standaarden die op grote schaal worden toegepast zorgen ervoor dat klanten zonder (technische) beperkingen toegang hebben tot de diensten en aanbieders van hun keuze.