Contact met aandeelhouders

Alliander hecht aan een goede relatie met zijn aandeelhouders. Contacten tussen de vennootschap en aandeelhouders kunnen buiten de aandeelhoudersvergaderingen om zinvol zijn voor zowel de vennootschap als aandeelhouders.

Daarom onderhoudt Alliander diverse bilaterale contacten met aandeelhouders. Gremia hiervoor zijn onder meer de Commissie van Aandeelhouders, het Grootaandeelhoudersoverleg en de Klankbordgroep.

In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code, heeft Alliander een beleid op hoofdlijnen geformuleerd met betrekking tot (bilaterale) contacten met aandeelhouders. Deze kunt u hieronder downloaden.

Download