Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft een reglement opgesteld met regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Bestuur.

Er zijn ook regels opgenomen over de omgang met de Raad van Commissarissen, de externe accountant en de aandeelhouders. Verder bevat het reglement regels voor het omgaan met een (mogelijk) tegenstijdig belang en voor nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur.

Het reglement is in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze versie van het reglement is op 13 december 2017 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.


Download

Reglement Raad van Bestuur

Contact en reactie