Q&A coronavirus voor aannemers

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor aannemers die voor Liander, Kenter of Qirion werken. Bekijk deze Q&A regelmatig omdat we deze, indien nodig, dagelijks aanvullen.

Het zijn voor ons allen bijzondere en moeilijke tijden. Als Alliander worden wij geconfronteerd met maatregelen die we moeten vertalen in beleid, en dat raakt uw bedrijf en de medewerkers die bij u werken hard. Dat beseffen wij heel goed.

Voorop staat de gezondheid van iedereen, en daarin moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Maar natuurlijk zijn er ook vragen en zorgen over de zakelijke gevolgen van de besluiten. Hoe lang gaat het duren, komen er nog meer aanscherpingen op regels en wat doet dat met de continuïteit van de bedrijven en hun dienstverlening?

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal vragen. Nieuwe vragen zullen we zo snel mogelijk beantwoorden en toevoegen aan deze pagina.

Veelgestelde vragen (laatste update: 1 mei 2020)

 • Wij hervatten de werkzaamheden. Want zonder energie staat alles stil. Wij houden elkaar vanzelfsprekend strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol  ‘Samen veilig doorwerken’. Daarnaast hebben klanten de keuze om afspraken op een later moment in te plannen. Ook voor de overige werkzaamheden van aannemers sluiten wij aan bij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol treedt dus in de plaats van onze eerdere communicatie over het hanteren van de 1,5 meter regel.

 • Het protocol is in samenwerking met de Rijksoverheid, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en een aantal andere partijen uit de sector tot stand gekomen. Het bevat handreikingen voor de bouw- en technieksector over veilig doorwerken in deze tijd, zodat het werk zoveel mogelijk doorgaat en tegelijkertijd de gezondheid van medewerkers en klanten beschermd is. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM.

 • We willen graag in overleg bepalen welke werkzaamheden prioriteit krijgen bij de uitvoering. Hiervoor stellen we voor dat deze prioritering wordt afgestemd volgens de bekende operationele lijn. We willen benadrukken dat bezoek achter de voordeur extra gevoelig kan liggen. We vragen dan ook om voorzichtig te zijn bij het benaderen van klanten en daarbij gebruik te maken van de ontwikkelde protocollen (door aannemers en Bouwend NL).

 • Voorafgaand aan werkzaamheden bespreekt u met klanten of u in verband met het coronavirus met bepaalde zaken (bijvoorbeeld besmettingsgevaar) rekening moet houden. Het coronavirus heeft immers ook veel impact op de consumenten en bedrijven waar we onze werkzaamheden uitvoeren. In alle gevallen houden we ons in ieder geval aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Tot slot kunt u voor uitgebreide informatie terecht op www.liander.nl/corona. Hier vindt u ook een link naar het protocol Veilig samen doorwerken van de Rijksoverheid.

 • Bij klanten die besmet zijn met het coronavirus lossen we wel elektriciteits- en gasstoringen op. We houden ons aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ om risico’s te vermijden.

 • De maatregelen die Alliander heeft genomen zijn, conform de landelijke maatregelen, t/m 28 april van kracht. Tenzij in de sector anders wordt besloten of maatregelen vanuit het kabinet worden aangepast.

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.

  Pas het werk op de 1,5 meter richtlijn aan en richt de werkplek hierop in.

  Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, wees dan streng op RIVM hygiëne regels.

  Het streven is 1,5 meter afstand. Het gaat hierbij vooral om bewustzijn van mensen op de werklocaties vergroten. Als mensen niet anders kunnen dan dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt komen, dan gelden de hygiëne eisen.

 • U houdt uw kennis over de corona maatregelen die Alliander treft up-to-date door met enige regelmaat deze internetpagina te raadplegen. Wij laten het aan u om deze informatie binnen uw organisatie te delen.

 • Alliander voert gesprekken met gemeenten en benadrukt het belang van het onderhouden van een vitale infrastructuur in Nederland. De elektriciteits- en gasvoorziening maakt hier onderdeel van uit. Alliander is hier als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor. De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland.

 • In het landelijke protocol van de bouw- en technieksector “Samen veilig doorwerken” is het gebruik van handschoenen niet verplicht. Uiteindelijk gaat het erom om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. De branche hanteert voor het werken achter de voordeur twee opties:
  1) het gebruik van wegwerphandschoenen en/of
  2) het strikt volgen van de hygiënemaatregelen waaronder het regelmatig reinigen van handen, gereedschap en aan te raken oppervlakken zoals beschreven in het landelijk protocol “Samen veilig doorwerken”.

  Alliander kiest voor de tweede optie: het strikt hanteren van de hygiënemaatregelen. Het staat de aannemers van Alliander vrij om zelf een afweging en een keuze te maken tussen de geboden opties.

 • Materialen en meters die u van Alliander heeft gekregen en nu niet kunt gebruiken omdat bepaalde werkzaamheden stop zijn gezet, blijven in uw beheer.

 • De medewerker mag in deze periode werken met een verlopen Stipel-certificaat BEI/VIAG. Als de medewerker op tijd is aangemeld voor het examen, wordt de huidige aanwijzing verlengd tot 31-12-2020. De medewerker werkt dan met een geldige aanwijzing en een verlopen Stipel-certificaat.

 • Alle veiligheidsopleidingen en -examens (zoals BHV, Kleine blusmiddelen, levensreddende handelingen, VCA basis en VCA-VOL) die gepland staan tot 1 juni, worden geannuleerd. Opleidingen en examens in het kader van de BEI/VIAG die tot 1 juni gepland staan, komen ook te vervallen. Hierdoor kunnen certificaten niet op tijd worden verlengd, waardoor aanwijzingen vervallen. In de sector is besloten dat deze aanwijzingen minimaal 3 maanden worden verlengd.

 • Als Alliander zijn wij continu in gesprek met collega netbeheerders om beleid af te stemmen en zoveel mogelijk uniform beleid te maken. Er zijn echter verschillen tussen de netbeheerders waardoor verschillen in beleid niet te voorkomen zijn.

 • Voor vragen over het te volgen beleid als gevolg van het coronavirus, die niet op deze pagina of in andere communicatie beantwoord zijn, kunt u terecht bij uw reguliere contactpersoon.