Leveranciers

Dagelijks werken wij aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening, en nemen daarbij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat doen we niet alleen. Wij mogen bouwen op de kwaliteiten van leveranciers, onze partners in business.

Naast het leveren van hun producten en diensten helpen leveranciers ons bij een verantwoorde bedrijfsvoering. Samen kunnen we de keten van energie transparanter en duurzamer maken.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Onze inkopen doen we zo duurzaam mogelijk. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren gewerkt om 70% van onze beïnvloedbare uitgaven maatschappelijk verantwoord in te kopen. Nu we deze ambitie gerealiseerd hebben willen we een stap verder gaan en gaan we sturen op het realiseren van Maatschappelijke Impact.

Onze maatschappelijke Impact sluit aan bij de Sustainable Development Goals.

Hier sturen wij op middels de volgende pijlers

  • Circulariteit

Alliander richt zich hierbij op de volgende 4 pijlers:

  1. Optimaal gebruik te maken van bestaande assets;
  2. Assets zo circulair mogelijk in te kopen;
  3. Verspilling van grondstoffen in onze operatie te voorkomen;
  4. Het overgebleven afval hoogwaardig te recyclen.
  • CO2 reductie

Onze CO2 voetafdruk willen we verkleinen om in 2023 volledig klimaatneutraal te zijn. Hierbij laten we ons leiden door de trias energitica en dit vragen wij ook van onze leveranciers

  • Arbeidsparticipatie

Samen met onze lokale leveranciers willen we mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een plek geven in de bedrijfsvoering en dienstverlening van onze leveranciers aan Alliander.

In de internationale supply chain controleren we of de internationale normen op het gebied arbeidsomstandigheden worden na geleefd. Hierbij kijken we met name naar kinder- en gedwongen en conflictgebieden

Meer informatie over onze doelstellingen en prestaties op het gebied van inkoop lees je in het jaarverslag

Klik hier om alles te lezen over Alliander en haar verantwoordelijkheid voor de impact op de omgeving.