Energietransitie én Energiebewustzijn

We staan voor de grote uitdaging van de energietransitie en de uitvoering van het klimaatakkoord. Dit vraagt grote investeringen in ons net. En met slimme technologie weten we steeds beter in te spelen op het veranderende aanbod aan wind- en zonne-energie. Nog beter zou het zijn als we met elkaar in staat zijn ons energiegebruik beter af stemmen op het aanbod. Onze gewenning aan groeiend energiegebruik en 100% betrouwbaarheid gaat namelijk gepaard met hele hoge maatschappelijke kosten.