Groen Gefinancierd

De schaarste aan natuur en klimaatverandering zal steeds meer tot uitdrukking komen in extra risico’s en maatschappelijke kosten. Groene investeringen en duurzame organisaties lopen minder risico en worden financieel hoger gewaardeerd. Alliander beschikt over één van de laagste risicoprofielen in haar sector. Ook daarom zijn we een duurzame organisatie.