Duurzame energie bereikbaar voor iedereen

Samen met consumenten, bedrijven, energiecoöperaties en gemeenten kunnen we klimaatdoelstellingen realiseren. Daarom werken we aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf.

Duurzame energiekeuzes

Ga ik mijn opgewekte zonne-energie opslaan, verkopen aan mijn buurman of zelf gebruiken? Op welk moment zet ik apparaten aan die veel energie verbruiken? Klanten moeten hun eigen energiekeuzes kunnen maken. Daarom maken wij het mogelijk dat klanten hun eigen leverancier en dienstenaanbieders kunnen kiezen en energie kunnen terugleveren. En helpen wij klanten actief bij het overschakelen naar duurzame vormen van energie.

Duurzame bedrijfsvoering

Alliander staat in de top 30 van grootste CO2-uitstoters in Nederland. Dat komt vooral door onze netverliezen, die ontstaan door de duizenden kilometers kabels en leidingen die energie transporteren. Daar willen we wat aan doen. In 2023 willen we zelfs klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we op jaarbasis evenveel energie gebruiken als we opwekken. Dit doen we onder meer door:

  • Duurzaam opgewekte energie kopen via certificaten, afkomstig van nog te bouwen windparken in Nederland
  • Duurzame klimaatregelingen in onze onderstations (30% besparing per jaar)
  • Energiezuinige gebouwen, of zelfs energie-positief zoals ons nieuwe gebouw in Duiven
  • Energiefraude te voorkomen
  • Minder, slimmer en zuiniger rijden met dienst- en lease-auto's. Onze dienstwagens zijn begrensd in snelheid en onze leaseauto’s genormeerd op maximaal 110 gram CO2 per km.

Alliander is gecertificeerd op het hoogste niveau (5) van de CO2-prestatieladder. Een mooi bewijs van de inbedding van onze sturing en de focus op resultaten.