Een kans voor iedereen

Als werkgever streven wij naar een divers team met mannen, vrouwen, diverse culturele achtergronden, leeftijden, geloofsovertuigingen, opleidingen, managementstijlen.

Diversiteit

Hoewel energietechniek in de top 10 van mannenberoepen staat, streven wij naar een divers personeelsbestand.

  • We nemen doelbewust meer vrouwen aan in leidinggevende posities. In 2009 was 8 procent van de leidinggevende posities in onze organisatie vrouw. In 2015 was dat 25,6 procent.
  • We stimuleren collega's zichzelf te zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, (culturele) afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid.
  • Alliander streeft niet alleen naar diversiteit vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar vooral omdat diversiteit van grote meerwaarde is in een wereld waar verwacht wordt dat we dingen samen doen, slim zijn en sensitiviteit tonen.

Step2Work

  • opleidingen voor het voortgezet speciaal onderwijs
  • projecten om jeugdwerkloosheid tegen te gaan

In 2014 boden we een leerwerkbaan aan 100 jongeren, 50-plussers en mensen met een fysieke beperking. Met onze aanpak willen we ieders talent benutten en niet focussen op beperkingen, zodat mensen de kans krijgen op (her)instroming op de arbeidsmarkt. Om onze ambities waar te maken, zoeken we samenwerking op met gemeenten, opleiders, het UWV, onze leveranciers en andere bedrijven binnen de sector en daarbuiten.