CO2 prestatieladder

Alliander gaat voor duurzaamheid. Dat doen we voor Nederland door duurzame energie aan te sluiten en dat doen we ook in onze eigen bedrijfsvoering. Een 'verantwoorde' bedrijfsvoering noemen we dat. Hierbij hebben we aandacht voor sociale aspecten (diversiteit en inclusie) en voor onze impact op natuur en milieu en de beschikbare bronnen op aarde. CO2 gaat over onze impact op de aarde, doordat ons energieverbruik zorgt voor CO2 uitstoot.

CO2 uitstoot bij Alliander

Alliander voelt zich verantwoordelijk voor haar aanzienlijke energieverbruik. Met onze CO2-voetafdruk (als gevolg van ons energieverbruik) staan we in de top 30 van grootste CO2-uitstoters in Nederland. Dat komt vooral door onze netverliezen, die ontstaan door de duizenden kilometers kabels en leidingen die energie transporteren. Daar willen we wat aan doen. In 2023 willen we zelfs klimaatneutraal zijn, dus op jaarbasis evenveel energie gebruiken als we opwekken (door duurzame opwek in te kopen). Zo hebben we o.a. de programma's lopen:

  • Reductie van technisch netverlies (bijvoorbeeld Duurzaam Onderstation Lochem met energiezuinige lampen & thermostaat, en slimme net-architectuur met laag energieverlies).
  • Reductie van administratief netverlies (minder fraude en leegstand voorkomen).
  • Minder, slimmer & zuiniger rijden voor dienst- en lease-auto's.
  • Energiezuinige gebouwen, of zelfs energie-positief zoals ons nieuwe gebouw in Duiven\Vergroening van onze footprint door het kopen van certificaten van nieuwe duurzame opwek in Nederland.
     

Downloads