Diversiteit: een gezonde mix

Hoewel energietechniek in de top 10 van mannenberoepen staat, streven wij naar een divers personeelsbestand. We merken dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming en samenwerking. Bovendien vinden we dat collega's zichzelf moeten kunnen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, (culturele) afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid.

 

Een technische baan voor mannen én vrouwen

Bij Alliander werken circa 1.500 vrouwen, waarvan zo’n 250 in een technische baan. Zij werken bijvoorbeeld als engineer, consultant of werkvoorbereider. Hoewel dat op een totaal van ongeveer 7.000 medewerkers een klein percentage is, zijn we er toch trots op. Techniek is nu eenmaal een thema dat jongens en mannen meer aanspreekt. Maar, wie weet verandert dit beeld in de toekomst. De emancipatiemonitor 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat meisjes tegenwoordig vaker kiezen voor een technische en exacte onderwijsrichting.

Werk maken van diversiteit

Door stages aan te bieden en op scholen voorlichting te geven, laten wij zien dat een technische baan ruimte biedt voor mannen én vrouwen met diverse achtergronden. En gelukkig zijn wij niet de enigen die het belang van diversiteit erkennen. Diversiteit krijgt internationaal aandacht. Uit een rapport van het World Economic Forum blijkt dat Noorwegen, Finland en IJsland hierin het meest vooruitstrevend zijn. Nederland staat op de 14e plaats in ranglijst van landen die werk maken van genderdiversiteit.

Benieuwd hoe is het om te werken bij Alliander? Bekijk de video 'Iedereen zichzelf' of ga direct naar onze vacatures.