Alliander digitaliseert

Dankzij de opmars van ICT ontstaan er in hoog tempo nieuwe digitale mogelijkheden om onze netten te beheren.

Hierdoor kunnen we storingen snel opsporen en zelfs voorkomen, gerichter investeren in de netten en klanten data aanbieden die zij nodig hebben om gemakkelijker hun energiekeuzes te maken. Verzwaring van het energienet kan op deze manier worden beperkt.

Alliander kiest daarom voor verregaande digitalisering van zijn netten en voor de innovaties die daarbij horen. Door het installeren van slimme meters, sensoren, van afstand bedienbare schakelaars en een telecomnetwerk kunnen wij snel en tegen acceptabele kosten inspelen op de ingrijpende veranderingen in de energievoorziening.