Duurzame energie-opwek

Steeds vaker willen groepen consumenten of bedrijven samen energie opwekken uit zon, wind, biomassa of duurzame warmte. Alliander is aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden om lokale duurzame initiatieven op weg te helpen.

Onze partners op het gebied van duurzame energie-opwek zijn onder meer: