Duurzame mobiliteit

De populariteit van elektrisch vervoer blijft groeien. Stichting ElaadNL, een initiatief van netbeheerders, heeft de basis gelegd voor een publieke laadinfrastructuur in Nederland. Alliander is partner.

Stichting ElaadNL ontwikkelt volop kennis en expertise op het gebied van duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld op het gebied van Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we ervoor dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is.