Energie-Innovatie

De toename van duurzame energie kan oplossingen bieden consumenten, buurten die gezamenlijk energie opwekken of grote steden. Met diverse partners werken we concepten uit en stimuleren we energie-innovaties.