Podcast opnemen bij OnePlanet

Slimme pillen en andere innovaties

Bij One Planet Research Center beweegt programmamanager Annelies Goris zich tussen verschillende disciplines: voeding, gezondheid en technologie. Maar ook tussen onderzoek en ontwikkeling. Met als doel de gezondheid van mensen te optimaliseren via innovatie. Maar hoe innoveer je in een omgeving waar wetenschap en commercie samenkomen?

Één doel, één missie

“Waar de universiteit basisonderzoek doet, gaan wij een stap verder. […] Wij werken daadwerkelijk aan innovaties om de gezondheid in het lichaam en buiten het lichaam te monitoren,” vertelt Annelies Goris van One Planet Research Center. De innovaties die de organisatie ontwerpt komen op de markt als de industrie ze doorontwikkelt. “Dat laatste stukje, het product in de markt zetten, doen wij niet. Wij zijn een echt research & development center.”

Slimme samenwerking

Hoe ziet dat eruit? One Planet is een vat van samenwerkingen. De vier hoofdpartijen zijn de Radboud Universiteit, Radboud UMC, Wageningen Universiteit en IMEC. IMEC is gespecialiseerd in digitale chiptechnologie en raakte om die reden betrokken. Binnen One Planet hebben de partijen weliswaar hun eigen expertise, maar ze hebben een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor gezondheid en voeding.

Een slimme pil

Een van de innovaties die OnePlanet ontwikkelt is ‘de slimme pil’. Deze sensor kun je inslikken en brengt de werking van darmen in kaart. Zo’n innovatie komt met veel tussenstappen, vertelt Goris. Het begon met onderzoek naar een zo klein mogelijke tablet. Vervolgens werd getoetst hoe iemand de pil veilig kan inslikken als er tegelijkertijd gegevens worden uitgelezen. Uiteindelijk is de sensor getest in gezonde mensen. Nu kan de pil in de markt gezet worden door een industriepartner of als spin-off worden ontwikkeld.

Een ecosysteem van kennis

De vier partijen werken nauw samen; ook bij de slimme pil. De technologie komt van IMEC. Wageningen Universiteit beschikt over labopstellingen van het maagdarmkanaal waar de eerste validaties gedaan werden. Het ziekenhuis levert een gastro-enteroloog die weet wat relevant is voor mensen met chronische darmziekten, terwijl de Radboud Universiteit zich alvast bezighoudt met toekomstige sensoren. “We starten vanuit dit ecosysteem,” zegt Goris, “maar we werken ook met andere partijen.”

Veel mensen met maag-darmproblemen

De slimme pil is belangrijk, aangezien 25% van de mensen in Westerse samenlevingen kampt met maag-darmproblemen. Een echoscopie is pijnlijk en kan alleen in het ziekenhuis gedaan worden. Daar zag One Planet kansen voor verbetering. Soms komt het idee voor innovatie vanuit One Planet zelf. Evengoed kan de opdracht vanuit de industrie komen.

Innovatie vraagt om geduld

Dit soort innovaties kosten veel tijd. Het idee voor de slimme pil ontstond vijf jaar geleden, maar mag pas de markt op als het CE-gecertificeerd is. Annelies Goris verwacht dat de ontwikkeling van de slimme pil, vanaf het prille begin tot aan de mogelijke commerciële beschikbaarheid, zo’n zeven tot tien jaar duurt. Al met al is One Planet betrokken bij de gehele ontwikkeling. Wanneer die voltooid is, neemt een andere partij het stokje over. “Als het echt een product is dat kan worden verkocht, moet een partij het overnemen. Zij gaan de service verlenen aan klanten en noem maar op,” aldus Goris.