Overige samenwerkingen

Klimaatverandering, vergrijzing of leefbaarheid. Samen met maatschappelijke organisaties bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen die ons raken. In de aanpak ervan kunnen we elkaar versterken.