Samenstelling Raad van Commissarissen

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen van Alliander.

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (1950), voorzitter

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 1 juli 2016
 • Termijn van benoeming: 2020-2024 (niet herbenoembaar)
 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
 • Achtergrond: mevrouw Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok I was zij minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Mevrouw Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.
 • Relevante nevenfuncties: lid van de Eerste Kamer, lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V. [1] , voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), lid Raad van Commissarissen HG International B.V.[1]  lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW

De heer B. Roetert (1956)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 19 februari 2015
 • Termijn van benoeming: 2019-2023 (niet herbenoembaar)
 • Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
 • Achtergrond: de heer Roetert is directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T). Eerder was hij CEO van Schuitema N.V./C1000 B.V. en directievoorzitter van Friesland Foods West Europa.
 • Relevante nevenfuncties: bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), bestuursvoorzitter Food Valley NL, voorzitter Raad van Commissarissen Zeeman groep B.V. [1], (technisch) voorzitter Raad van Commissarissen Jan Linders Supermarkten [1], voorzitter Raad van Commissarissen Scherpenzeel B.V., lid Raad van Commissarissen Royal Smilde [1], lid Raad van Commissarissen Noviflora Beheer B.V., voorzitter Raad van Advies SMEVA Valkenswaard, lid Raad van Advies Hessing Supervers, penningmeester Afvalfonds Verpakkingen, bestuurslid DDL/DDZ Duurzame Levensmiddelenketen

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 2:142a BW

Mevrouw T. Menssen (1967)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 26 september 2019
 • Termijn van benoeming: 2019-2023 (herbenoembaar)
 • Commissie: lid Auditcommissie
 • Achtergrond: mevrouw Menssen was CFO en lid van de Raad van Bestuur van BAM Groep en eerder was zij CFO en COO van het Rotterdams Havenbedrijf
 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PostNL[1] , lid Raad van Commissarissen van FMO[1], lid Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het Jaar, lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum, lid Raad van Toezicht Kröller Müller Museum

1) Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW

De heer F. Eulderink (1961)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 26 september 2019
 • Termijn van benoeming: 2019-2023 (herbenoembaar)
 • Commissie: lid Auditcommissie
 • Achtergrond: de heer Eulderink is COO en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak. Eerder heeft hij diverse technische en managementposities bekleed bij Shell waaronder Vice President Unconventional Oil in Houston (Verenigde Staten)
 • Relevante nevenfuncties: voorzitter bestuur SmartPort Rotterdam, lid Raad van Advies onderzoeksinstituut Sterrewacht Leiden

De heer G.R. Penning (1963)

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Tijdstip van eerste benoeming: 20 januari 2021
 • Termijn van benoeming: 2021-2025 (herbenoembaar)
 • Commissie: lid Auditcommissie
 • Achtergrond: de heer Penning is Chief Human Resources Officer (CHRO) en lid van het Executive Committee van ABN AMRO Eerder heeft hij verschillende management en bestuurlijke posities bekleed bij Shell waaronder Executive Vice President van HR Downstream
 • Relevante nevenfunctie: lid van de Administrative Board van de internationale organisatie Sustainable Energy for All (SEforALL)