Overzicht

 Emittent Uitgifte-
datum
Aflossings-
datum
Uitstaand
bedrag  
Coupon  Status   ISIN Code
Alliander N.V.  17-dec-04  17-dec-19  € 300.000.000  4,500%  Senior Unsecured  XS0208469923
Alliander N.V.  13-nov-12  14-nov-22  € 400.000.000  2,250%  Senior Unsecured  XS0854759080
Alliander N.V.  14-jun-12  14-jun-24  € 400.000.000  2,875%  Senior Unsecured  XS0792977984
 Totaal  € 1.100.000.000

Uitgifte historie van lopende obligaties

November 2012 – Obligatie-uitgifte onder 2012 Euro Medium Term Note (EMTN) programma
In november 2012 heeft Alliander N.V. een beursgenoteerde obligatielening uitgeschreven voor een bedrag van € 400.000.000. De obligatielening (ISIN XS0854759080) heeft een looptijd van 10 jaar en een coupon van 2,250%.

Juni 2012 – Obligatie-uitgifte onder 2011 Euro Medium Term Note (EMTN) programma
In juni 2012 heeft Alliander N.V. met succes een beursgenoteerde obligatielening uitgeschreven voor een bedrag van € 400.000.000. De obligatielening (ISIN XS0792977984) heeft een looptijd van 12 jaar en een coupon van 2,875%.

Juni 2011 – Fusie Alliander N.V. en Alliander Finance B.V.
Op 17 juni 2011 is de akte tot juridische fusie tussen Alliander N.V. (verkrijgende vennootschap) en Alliander Finance B.V. (verdwijnende vennootschap) notarieel gepasseerd. Met deze juridische fusie zijn alle rechten en verplichtingen van Alliander Finance B.V. (inclusief alle verplichtingen uit hoofde van de uitstaande obligaties genoteerd op de Luxemburg Stock Exchange en op Euronext Amsterdam) onder algemene titel overgegaan op Alliander N.V.

December 2004 – Obligatie-uitgifte onder 2004 EMTN programma
In december 2004 heeft Nuon Finance B.V. met succes een eerste uitgifte gedaan van beursgenoteerde obligatieleningen voor een totaalbedrag van EUR 800 miljoen. De emissie betrof twee tranches:

  • EUR 500 miljoen (10 jaar, ISIN XS0208469253) met een coupon van 4,125%.
  • EUR 300 miljoen (15 jaar, ISIN XS0208469923) met een coupon van 4,50%.
  • De EUR 500 miljoen tranche is inmiddels afgelost.

Downloads

2012 EMTN Programma Alliander N.V.

2011 EMTN Programma Alliander N.V.

2004 EMTN Programma Nuon Finance B.V.