Samen kiezen voor onze energievoorziening

Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

De klant kiest

De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen. Er ontstaan nieuwe soorten netten, die niet vanzelfsprekend voor iedereen toegankelijk zijn. En mogelijk krijgen we te maken met ‘netverlaters’: klanten die zelfvoorzienend worden en hun aansluiting op het energienet opzeggen.

Energiebeslissingen worden, kortom, steeds minder door energiebedrijven en steeds meer door klanten zelf genomen. Ga ik mijn opgewekte zonne-energie opslaan, verkopen aan mijn buurman of zelf gebruiken? Op welk moment zet ik apparaten aan die veel energie verbruiken? Laad ik mijn auto op als ik thuiskom uit mijn werk of op een ander moment?

Als alle klanten deze keuzes maken zonder rekening te houden met elkaar, dan loopt de energievoorziening vast. Dan slaan regelmatig de stoppen door, omdat er het ene moment teveel energie wordt gebruikt en het andere moment teveel energie wordt opgewekt.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds afhankelijker van energie. Alliander heeft als netwerkbedrijf de publieke taak om ervoor te zorgen dat iedereen – ondanks alle ingrijpende veranderingen – onder gelijke condities toegang houdt tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Alliander maakt het mogelijk

Als in een stad, wijk of straat klanten op bepaalde momenten van de dag gelijktijdig meer energie gaan gebruiken, dan verzwaren we van oudsher ons net. Dit doen wij door dikkere kabels aan te leggen of een extra transformator te plaatsen. De veranderingen in de energievoorziening zullen zich, mede onder invloed van veelomvattende internationale klimaatafspraken, de komende decennia echter veel sneller voltrekken dan we kunnen bijbenen met netverzwaring. Netverzwaring is niet alleen tijdrovend, maar ook duur. Het lost bovendien de problemen ten aanzien van de kwaliteit en bereikbaarheid van nieuwe energienetten niet op. En het vraagstuk van de netverlaters wordt er eerder groter door. Alliander kiest daarom voor een andere route.

Alliander: