Elektrisch vervoer

Nederland is in transitie. Ons land schakelt over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dat geldt ook voor de mobiliteitssector. De overheid stuurt op brandstofbesparing, het gebruik van duurzame biobrandstoffen en een toename van voertuigen zonder CO2-uitstoot (zero-emissie). In het regeerakkoord staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Zo’n 1,6 miljoen elektrische auto’s is de verwachting. Samen met provincies, gemeenten en marktpartijen faciliteert netbeheerder Liander het elektrisch rijden. Onder meer door de realisatie van aansluitingen voor oplaadpunten en de ontwikkeling van smart charging.

Elektrisch vervoer is sterk in opkomst en de vraag naar laadpalen stijgt mee. Liander is net als andere netbeheerders aangesloten bij ElaadNL. Dit is het kennis- en innovatiecentrum voor slim laden van elektrische auto’s.

Bussen

Naast de elektrische auto is ook het elektrisch busvervoer met een flinke opmars bezig. De groei van elektrische bussen in het openbaar vervoer gaat zelfs in een veel hogere versnelling dan die van elektrische auto’s. Van de 5.000 ov-bussen in Nederland rijdt bijna 10% elektrisch. Het aandeel elektrische bussen is al groter dan het aandeel elektrische auto’s en zal ook sneller stijgen. Dat komt onder meer door de nieuwe concessies van provincies en gemeenten waarbij zero-emissie de norm is.

Trucks

Verder staan de trucks aan de vooravond van elektrificatie. Op termijn worden de e-trucks in grote aantallen op de markt gebracht.

Slimme oplossingen

De toename van het elektrisch vervoer, en daarmee het aantal laadpalen, heeft een flinke impact op het elektriciteitsnet van netbeheerder Liander. Zo is de energievraag van een opladende elektrische auto vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n 10 huishoudens. Snellaadstations verbruiken zelfs evenveel stroom als enkele honderden huishoudens.

Daarnaast worden de auto’s opgeladen op tijdstippen waarop veel vraag naar stroom is, bijvoorbeeld rond etenstijd. Dat leidt tot piekbelasting op het stroomnet.

Slim laden

Nederland telt steeds meer elektrische auto’s. Op momenten dat deze voertuigen massaal worden opgeladen neemt de belasting op het stroomnet fors toe. Door de auto’s gespreid over de dag of nacht te laden neemt de belasting op piekmomenten af. We benutten het elektriciteitsnet dan veel beter. Dat noemen we slim laden.

Tijdens piekuren worden elektrische auto’s langzamer geladen, de rest van de dag of nacht gaat dat sneller. Door slim te laden maken we dus optimaal gebruik van het stroomnet en kunnen meer auto’s opladen op de bestaande elektriciteitskabels.

Liander werkt samen met de provincie Gelderland aan een grote proef naar slim laden. Suzanne Riezebos van de Provincie vertelt erover in onderstaand filmpje.