Financiële kalender

Financieel nieuws van Alliander

18 april 2024 Nieuws

Terugblik Algemene vergadering Aandeelhouders 

Woensdag 17 april kwamen de aandeelhouders van Alliander bij elkaar in Arnhem. Tijdens de Algemene…
Lees verder
9 april 2024 Nieuws

Alliander wijzigt top structuur

De topstructuur van Alliander wordt uitgebreid met de introductie van een Executive Committee. Hierin nemen,…
Lees verder
Man in gele werkkleding loopt met gereedschapstas in zijn hand langs werkzaamheden bij een elektriciteitsstation
4 maart 2024 Financieel nieuws

Alliander investeert record in energienetten, toch blijven er nog zeker 10 jaar files op elektriciteitsnet

In 2023 investeerden wij met ruim 1,4 miljard euro weer meer dan het jaar daarvoor…
Lees verder

Blijf op de hoogte

Het laatste financiële en overige nieuws in je mailbox? Dat kan met de Alliander nieuws update

Veelgestelde vragen

 • De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Deze aandeelhouders bezitten gezamenlijk ongeveer 76% van de aandelen. De overige aandeelhouders, die elk minder dan 3% van de aandelen bezitten, zijn 72 kleinere gemeenten en de provincie Flevoland.

  Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit 350 miljoen aandelen met een nominale waarde van 5 euro per stuk. Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 136.794.964.

 • Het eigen vermogen van Alliander bedroeg op 31 december 2022 EUR 4,570 miljard.

 • Het financiële beleid van Alliander is gericht op het behalen van een adequaat rendement voor aandeelhouders en het beschermen van de belangen van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen met behoud van de noodzakelijke flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële beleid maakt deel uit van het algemene beleid en de strategie van de vennootschap.

  Het financiële kader waarbinnen Alliander wil opereren bestaat uit:

  • FFO/Net debt van ten minste 15%
  • Rentedekking: minimaal 3,5
  • Netto schuldratio: maximaal 60%
  • Solide A ratingprofiel
  • Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders

  Ons dividendbeleid:

  • Het uitkeren van een door de jaren heen stabiel dividend;
  • Een uitkeringspercentage van 45% van de nettowinst na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone posten, tenzij de door toezichthouders vereiste investeringen of de financiële criteria een hoger winstinhoudingpercentage noodzakelijk maken;
  • Handhaven van een minimum solvabiliteitsratio van 30%. De solvabiliteit wordt berekend als het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen na aftrek van kapitalisatierekeningen.
 • Wij streven naar het handhaven van een solide A rating profiel op stand alone basis. Dit heeft directe gevolgen voor de kosten van vreemd vermogen en vergemakkelijkt de toegang tot kapitaalmarkten. Bovendien bepaalt onze rating de noodzaak voor het uitgeven van Letters of Credit in verband met cross-border leases.

 • Alliander kan gebruikmaken van de volgende financieringsbronnen:

  • Een gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van EUR 900 miljoen met een looptijd tot 17 december 2027. Tot dusver is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
  • Het ECP (European Commercial Paper) programma van EUR 1,5 miljard voor korte termijn financieringsbehoeften (<12 maanden).
  • Het EMTN (Euro Medium Term Notes) programma van EUR 5,0 miljard voor financieringsbehoeften op middellange termijn (>12 maanden).
  • Een EUR 300 miljoen lening van de Europese Investeringsbank met een looptijd tot en met 2031.
  • Een achtergestelde obligatielening met onbepaalde looptijd van EUR 500 miljoen.
  • Projectfinanciering.

  Alliander zal deze instrumenten toepassen op basis van de aard en looptijd van de te financieren projecten.

 • De Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) is de toezichthouder van de energiemarkt in Nederland en is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De x-factor is de verplichte vermindering van de toegestane omzet voor de gereguleerde markt voor gas- en elektriciteitstransport in Nederland vastgesteld door de ACM. Deze vermindering is opgelegd om de gereguleerde markt voor energietransport in Nederland te dwingen efficiënter te gaan functioneren.

  Per 1 januari 2022 geldt voor elektriciteitstransport voor de periode van 2022-2026 een x-factor van 0,77% voor Liander.

  Per 1 januari 2022 geldt voor gastransport voor de periode van 2022-2026 een x-factor van 2,06% voor Liander.

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury