Conference call Full-Year Results

Een conference call met Walter Bien, CFO, en Enno Dykmann, Treasurer, om de jaarresultaten 2022 te bespreken.

Financiële kalender

Financieel nieuws van Alliander

9 maart 2023 Financieel nieuws

Ook elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan

Netwerkbedrijf Alliander heeft het afgelopen jaar wederom meer geïnvesteerd dan voorgaande jaren. In 2022 kwam…
Lees verder
6 december 2022 Nieuws

Alliander start verkoopproces Kenter

Alliander heeft besloten op zoek te gaan naar een andere eigenaar voor Kenter, de dienstverlener…
Lees verder
28 november 2022 Nieuws

Onderhandelings-akkoord over voorwaarden aandeelhouderschap Staat in regionale netwerkbedrijven

De Staat en de netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin zijn tot een onderhandelingsakkoord gekomen over…
Lees verder

Blijf op de hoogte

Het laatste financiële en overige nieuws in je mailbox? Dat kan met de Alliander nieuws update

Veelgestelde vragen

 • De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Deze aandeelhouders bezitten gezamenlijk ongeveer 76% van de aandelen. De overige aandeelhouders, die elk minder dan 3% van de aandelen bezitten, zijn 72 kleinere gemeenten en de provincie Flevoland.

  Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit 350 miljoen aandelen met een nominale waarde van 5 euro per stuk. Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 136.794.964.

 • Het eigen vermogen van Alliander bedroeg op 31 december 2021 EUR 4,470 miljard.

 • Het financiële beleid van Alliander is gericht op het behalen van een adequaat rendement voor aandeelhouders en het beschermen van de belangen van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen met behoud van de noodzakelijke flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële beleid maakt deel uit van het algemene beleid en de strategie van de vennootschap.

  Het financiële kader waarbinnen Alliander wil opereren bestaat uit:

  • FFO/Net debt van ten minste 15%
  • Rentedekking: minimaal 3,5
  • Netto schuldratio: maximaal 60%
  • Solide A ratingprofiel
  • Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders

  Ons dividendbeleid:

  • Het uitkeren van een door de jaren heen stabiel dividend;
  • Een uitkeringspercentage van 45% van de nettowinst na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone posten, tenzij de door toezichthouders vereiste investeringen of de financiële criteria een hoger winstinhoudingpercentage noodzakelijk maken;
  • Handhaven van een minimum solvabiliteitsratio van 30%. De solvabiliteit wordt berekend als het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen na aftrek van kapitalisatierekeningen.
 • Wij streven naar het handhaven van een solide A rating profiel op stand alone basis. Dit heeft directe gevolgen voor de kosten van vreemd vermogen en vergemakkelijkt de toegang tot kapitaalmarkten. Bovendien bepaalt onze rating de noodzaak voor het uitgeven van Letters of Credit in verband met cross-border leases.

 • Alliander kan gebruikmaken van de volgende financieringsbronnen:

  • Een gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van EUR 900 miljoen met een looptijd tot december 2026. Tot dusver is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
  • Het ECP (European Commercial Paper) programma van EUR 1,5 miljard voor korte termijn financieringsbehoeften (<12 maanden).
  • Het EMTN (Euro Medium Term Notes) programma van EUR 5,0 miljard voor financieringsbehoeften op middellange termijn (>12 maanden).
  • Een EUR 300 miljoen lening van de Europese Investeringsbank met een looptijd tot en met 2031.
  • Een achtergestelde obligatielening met onbepaalde looptijd van EUR 500 miljoen.
  • Projectfinanciering.

  Alliander zal deze instrumenten toepassen op basis van de aard en looptijd van de te financieren projecten.

 • De Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) is de toezichthouder van de energiemarkt in Nederland en is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De x-factor is de verplichte vermindering van de toegestane omzet voor de gereguleerde markt voor gas- en elektriciteitstransport in Nederland vastgesteld door de ACM. Deze vermindering is opgelegd om de gereguleerde markt voor energietransport in Nederland te dwingen efficiënter te gaan functioneren.

  Per 1 januari 2022 geldt voor elektriciteitstransport voor de periode van 2022-2026 een x-factor van 0,77% voor Liander.

  Per 1 januari 2022 geldt voor gastransport voor de periode van 2022-2026 een x-factor van 2,06% voor Liander.

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury