De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang

Op steeds meer daken liggen zonnepanelen en op veel plaatsen verrijzen windparken. Elektrisch vervoer komt sterk op. En gemeenten spreken de ambitie uit van het aardgas af te gaan en over te stappen naar duurzame alternatieven.

Steeds meer duurzame opwek

De versnelling van de energietransitie laat zich zien door de opmars van lokaal opgewekte duurzame energie en lokaal gebruik van energie. Denk aan de toename van het aantal elektrische voertuigen, windmolens en zonnepanelen.

  • Uitdagingen

    De energietransitie is in volle gang en dat brengt uitdagingen met zicht mee. De flinke groei van het aantal zonne- en windparken, datacenters en energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw, zorgen voor een enorme belasting op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen zijn uitbreidingen nodig. Maar door langdurige vergunningstrajecten en een groot tekort aan technici is dat niet van vandaag op morgen geregeld.

  • Duurzaam verwarmen

    Daarnaast gaat Nederland van het gas af, we noemen dit de warmtetransitie. Aardgas wordt vervangen door duurzame manieren van verwarmen, zoals groen gas en waterstof. Initiatieven die goed zijn voor ons milieu en de opwarming van de aarde helpen tegen te gaan.

  • Slimme oplossingen

    Om het energienet betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden werkt netbeheerder Liander aan slimme oplossingen. Innovaties waarmee Liander de energietransitie kan blijven faciliteren, de maatschappelijke kosten van de energievoorziening kan beperken en waarmee iedereen onder gelijke condities toegang blijft houden tot energie.

Meer over de energietransitie