Energietransitie ontwikkeling: een slim lampje

Slimme oplossingen

Door de versnelling van de energietransitie en de groei van de economie is steeds meer vraag naar energie. Daarom breidt netbeheerder Liander het net op veel plekken uit. Maar dat werk is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.

Deze energietransitie ontwikkeling vraagt om een doordachte aanpak. Daarom werkt Liander aan slimme oplossingen om de huidige kabels en installaties beter te benutten. Dat draagt bij aan een betrouwbare, bereikbare en betaalbare energievoorziening. We lichten hier een aantal van de slimme oplossingen toe.

Slide 1 of 0

Liander heeft een sterke focus om de maatschappelijke kosten laag te houden. Uitgebreide informatie over de slimme oplossingen van Liander, zoals het combineren van zon en wind of het benutten van bestaande opslag, vindt u op de website van Liander.