Pilots met waterstof

Alliander ziet de potentie van groene waterstof en houdt er rekening mee dat het onderdeel wordt van de toekomstige energievoorziening. Om te leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer starten we enkele pilots.

In een woonwijk en op een bedrijventerrein gaan we onderzoeken hoe we waterstof als alternatief voor aardgas in de bestaande gasnetten kunnen inzetten. Daarnaast gaan we onderzoeken wat conversie van elektriciteit naar waterstof kan betekenen voor onze gas- en elektriciteitsnetten. Voor de productie en in- en verkoop van waterstof zoekt Alliander samenwerking met het bedrijfsleven.

Waterstof in het bestaande gasnet

Nu het verbruik van aardgas in Nederland de komende jaren wordt afgebouwd, ontstaat de vraag of er nog toekomst is voor het huidige gasnetwerk. Netbeheerders hebben daarom laten onderzoeken of het netwerk geschikt is voor het transport van waterstof. Dat is, mits de juiste maatregelen worden genomen, het geval. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas in wijken waar elektrische warmtepompen of een warmtenet geen oplossing zijn.

Woningen en bedrijven op waterstof

Alliander wil samen met partners leren wat dit in de praktijk betekent. Zo worden in Lochem woningen voorzien van waterstof in plaats van aardgas. De bewoners krijgen een cv-ketel die geschikt is voor waterstofgas en gaan elektrisch koken.