Regionale Energiestrategie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord moet leiden tot 49% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2030. Via de Regionale Energiestrategie (RES) geeft elke energieregio in Nederland invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Liander is als netbeheerder betrokken bij de totstandkoming van de RES’en in haar verzorgingsgebied.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 voor 35 terawattuur aan duurzame opgewekte elektriciteit gerealiseerd wordt door wind- en zonneparken op land. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40.000 voetbalvelden vol zonnepanelen. Dit is een grote uitdaging in een land waar de ruimte schaars is. Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit heeft bovendien impact op het elektriciteitsnet dat niet ontworpen is voor grootschalige teruglevering.

Betaalbaarheid en draagvlak

De vraag is dus waar de duurzame opwek, opslag en het transport (zowel boven- als ondergronds) van duurzame opgewekte elektriciteit en warmte het beste kan plaatsvinden. Waarbij ook rekening gehouden wordt met de betaalbaarheid én met voldoende draagvlak.

Regionaal gedragen keuzes

Gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen, energiecorporaties, bedrijfsleven, netbeheerders en andere betrokken partijen werken hiertoe intensief samen om te komen tot een RES. De RES is een uitwerking en vertaling van de afspraken uit het Klimaatakkoord voor een regio. En een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten hun RES klaar hebben.

Zo vroeg mogelijk

Voor netbeheerder Liander hebben de keuzes in de regio’s impact. Met elkaar moeten we daarom zo vroeg mogelijk weten wat ons te doen staat. Met haar kennis van de energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen werkt Liander graag samen met de verschillende partijen.

Betaalbaarheid van oplossingen

Als netbeheerder met een publieke taak, let Liander ook op de maatschappelijke betaalbaarheid van oplossingen. Door samen tijdig inzicht te hebben in de ontwikkelingen in een bepaald gebied, kan Liander de juiste investeringsbeslissingen voor het energienet nemen.

Meer informatie

In deze video wordt het hoe en waarom van de RES uitgelegd. Op regionale-energiestrategie.nl staat alle actuele informatie over het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Meer informatie over de rol van Liander in de RES is te vinden op liander.nl. Bovendien staan daar onze contactpersonen per regio.