energie, zonnepanelen

Flexibiliteitsmarkt

Een flexibiliteitsmarkt is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van stroom door aggregators op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen meer partijen gebruikmaken van de ruimte op het stroomnet en wordt overbelasting op momenten dat massaal stroom wordt verbruikt voorkomen. Flexibiliteit ontstaat als ondernemers hun vraag en aanbod van stroom in de tijd verschuiven. Daarbij slaan ze duurzaam opgewekte energie op en stellen hun energieverbruik tijdelijk uit. Liander werkt aan twee flexibiliteitsmarkten.

In korte tijd zijn in Nijmegen-Noord duizenden woningen en een windpark gebouwd. Daarnaast is een groot industrieterrein in aanbouw en zijn er plannen voor meerdere zonne- en windparken. De vraag naar stroom neemt zo toe dat de beschikbare capaciteit in het net is bereikt. Vanaf eind 2018 maakt Liander hier gebruik van de flexibiliteitsmarkt. In een distributiecentrum van Lidl wordt duurzaam opgewekte zonne-energie opgeslagen in een batterij. Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje.

Zuidplaspolder

In de Zuidplaspolder, de regio tussen Rotterdam en Gouda, breiden glastuinbouwbedrijven uit en worden nieuwe woonwijken gebouwd. De vraag naar stroom stijgt en, met name, zonneparken willen meer stroom terugleveren aan het net. De capaciteit van het net loopt daardoor tegen zijn grenzen aan. Om aan de vraag te voldoen wordt een nieuwe elektriciteitsverdeelstation gebouwd dat in 2023 gereed is. Tot die tijd kan de flexibiliteitsmarkt, die in september 2019 is gestart, voor meer ruimte op het net zorgen. Meer weten? Kijk onderstaand filmpje.