Green Finance Framework

Onder dit Green Finance Framework heeft Alliander de ambitie om Green Finance Instruments uit te geven (die kunnen bestaan uit opgenomen instrumenten zoals obligaties, leningen en commercial paper) voor de financiering en/of herfinanciering van duurzame projecten.

Alliander volgt de aanbeveling van de ICMA Green Bond Principles met betrekking tot Externe Verificatie en heeft ISS ESG ingeschakeld om dit Framework te beoordelen en van een Second Party Opinion te voorzien.

Downloads